Trans zdravlje Srbija

Osnovne smernice vezane za proces prilagodbe pola u Srbiji su dostupne ovdje.

Poslednjim izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, članom 45. stav 1. tačka 4. alineja 4. propisano je da se u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po čl. 34–44. tog zakona, osiguranim licima obezbeđuje najmanje 65% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za promenu pola iz medicinskih razloga. Iako je ovo veliki korak u poboljšanju položaja trans osoba, ostaje nejasno kako se pravno definišu medicinski razlozi, po kojim kriterijumima i ko će moći ostvariti ovo pravo, budući da Republički fond za zdravstveno osiguranje ne raspolaže neograničenim novčanim sredstvima za bilo koju medicinsku uslugu. Pretpostavka je da bi Republički fond trebalo da donese opšti akt, u skladu sa nadležnošću iz člana 56. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim bi se definisao redosled korišćenja medicinskih usluga za trans osobe, kao i bliži uslovi za korišćenje ovog prava.

U Srbiji je aktuelan takozvani „triadni treatman“ transrodnih osoba koji obuhvata:

  1. Faze konsultacija sa psihijatrom/icom (oko godinu dana da bi se pristupilo koraku 2.)
  2. Hormonalni tretman (od 9 meseci do godinu dana da bi se pristupilo koraku 3.)
  3. Hirurške intervencije

U Kliničkom centru Srbije postoji takozvani “Kabinet za transrodna stanja u kojem rade psihijatrica dr Dragana Duišin i psihološkinja dr Jasmina Barišić, koji se u okviru ovog kabineta bave trans osobama. Njihova praksa se uglavnom bazira na tome da osoba mora minimum godinu dana dolaziti na preglede prije davanja „zelenog svjetla“ za hormonsku terapiju. U privatnoj bolnici Polimedic radi psihijatar dr Zoran Rakić, kao i endokrinološkinja dr Svetlana Vujović. Beograd je svjetski poznat Centar za rekonstruktivnu hirurgiju u kojem radi dr Miroslav Đorđević sa svojim hirurškim timom. Nemamo informaciju je li moguće da npr. osoba obavi neku hiruršku intervenciju bez hormonalnog tretmana.

Piši nam ispod o svojim iskustvima, pitanjima, komentarima i slično!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *