Trans zdravlje Hrvatska

Iako postoji službena lista stručnjka_inja koju je objavilo Ministarstvo zdravlja (Narodne novine 59/2015), iskustva s tim osobama su različita te se doznaje da neke od njih nemaju adekvatna znanja i imaju štetne stavove i pristupe u radu. Ako ti treba psiholog_inja, psihijat_ar_rica, endokrinolog_inja ili ginekolog_inja, preporučujemo da pogledaš Trans Aid-ovu listu stručnjaka i stručnjakinja.

Na listi Ministarstva zdravlja su osobe iz područja psihologije, psihijatrije, endokrinologije, ginekologije i krirugije (samo za “gornje” operacije za uklanjanje dojki). Trenutno se u Hrvatskoj ne obavljaju “donje” operacije (većina kojima je to potrebno ide u Srbiju ili drugdje). Napomena: dr. Arbanas sada radi u Klinici za psihijatriju Vrapče, a  čujemo da dr. Moravek više ne radi u Hrvatskoj.

Ako ti je potrebna psihološka podrška, možeš kontaktirati psihologa_inju kod koje_g želiš ići i dogovori termin, pa od liječni_ce_ka opće medicine tražiti crvenu uputnicu za psihološki pregled. Nekim osobama nije ugodno liječnic_a_i_ma opće medicine spominjati da je to zbog trans tematike pa se može navesti drugi razlog. Sve psihološke i psihijatrijske preglede, obrade, savjetovanja, testiranja i slično za sada pokriva HZZO.

Ako ti je potrebna hormonalna terapija, tijekom posjeta psiholog_u_inji i psihijatr_ici_u se možeš javiti i endokrinolog_u_inji radi dobivanja liste pretraga koje je potrebno obaviti prije početka hormonalne terapije. Nakon završetka psihološke i psihijatrijske obrade i obavljenih pretraga, dogovoriš termin s endokrinolog_om_injom, tražiš crvenu uputnicu od liječni_ka_ce opće medicine za endokrinološki pregled gdje, ukoliko su svi nalazi zadovoljavajući, endokrinolog_inja određuje terapiju u konzultaciji s tobom i dogovori nakon koliko trebaš doći na kontrolu. Preglede i pretrage potrebne za hormonalnu terapiju za sada pokriva HZZO, međutim, troškove samih hormona ne.

Ako ti je potrebna operacija uklanjanja dojki, nakon psihološke obrade, možeš tražiti crvenu uputnicu za pregled na plastičnoj kirurgiji, te se naručiti kod kirurga na pregled. Tijekom pregleda bi kirurg trebao dogovoriti termin i metodu operacije kao i pretrage koje je potrebno obaviti prije operacije. Ova operacija je trenutno pokrivena preko HZZO-a uz dopunsko osiguranje.

Iako su pohrana reproduktivnih stanica (sperma, jajne stanice i embriji), lasersko uklanjanje dlaka i terapija glasa dostupni u Hrvatskoj generalno, nisu regulirani specifično za trans osobe. Moguće je pohraniti spermu do 40.godine života (na teret HZZO-a). Za pohranu jajnih stanica i embrija nemamo podatke. Više o ovome pročitajte ovdje. Lasersko uklanjanje dlaka je za sada moguće samo u privatnim ustanovama na vlastiti trošak. Imamo informaciju da postoji osoba za terapiju glasa koja je trans-friendly i čekamo dopuštenje da objavimo na portalu kao i info je li to na teret zdravstvenog. 

Na službenoj listi stručnjka_inja koju je objavilo Ministarstvo zdravlja (Narodne novine 59/2015), kao i na Trans Aid-ovoj listi stručnjaka i stručnjakinja su navedenei nekei ginekolo_zi_ginje za koje se navodi da imaju iskustva u radu s trans osobama. Što se tiče uroloških pregleda, nažalost nemamo podataka.  

Ako imaš pitanja, dobra ili loša iskustva koja želiš podijeliti ili komentare, piši ispod!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *