Your address will show here +12 34 56 78
Koliko neka medicinska oblast, pojedinačna institucija, profesionalac_ka, ili društvo usklađuju svoje stavove i djelovanje prema naučnim standardima i novim saznanjima zavisi u velikoj mjeri od toga koliko se ta saznanja slažu ili kose sa kulturalnim, političkim, vjerskim i tradicionalnim viđenjima. Depatologizacija svih rodnih identiteta je nastojanje da se medicinski, pravni i društveni stavovi i djelovanje dovedu u sklad sa naučnim saznanjima o rodu i spolu, kao i sa međunarodno priznatim ljudskim pravima, u cilju smanjenja nasilja, diskriminacije i stigmatizacije osoba čiji se rodni identiteti i/ili izražavanje ne slažu sa normama nekog društva. Prema novijim znanstvenim saznanjima transrodnost se ne smatra poremećajem, što je dovelo do promjene u dijagnozama vodećih stručnih zdravstvenih priručnika.Ranije se govorilo o takozvanom “poremećaju rodnog identiteta” ili o “transseksualizmu”. Međutim, Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje (DSM), priručnik koji izdaje Američka psihijatrijska udruga, i koji se koristi širom svijeta, od 2013. godine ne tretira rodnu raznolikost kao poremećaj, već prepoznaje kao dijagnozu takozvanu rodnu disforiju. Također, Svjetska strukovna organizacija za zdravlje transrodnih osoba (WPATH – World Professional Association for Transgender Health) koja postavlja svjetske standarde skrbi za transrodne osobe, od 2012. godine ne tretira rodnu raznolikost kao poremećaj. Trenutno se radi na izmjenama Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB ili engl. ICD – International Classification of Diseases) koja uključuje sve dijagnoze u zdravstvu općenito. Na preporuku mnogih svjetskih stručnjaka uključujući i WPATH, u sadašnjem prijedlogu za MKB 11 sve dijagnoze vezane za rodnu raznolikost su uklonjene iz poglavlja za mentalno zdravlje, te je predloženo da se uvede dijagnoza rodne inkongruencije (ili nesklada) u novo poglavlje vezano za spolno zdravlje. Nažalost, tu je uključena i druga dijagnoza rodne inkongruencije kod djece. Mnogi stručnjaci za zdravlje djece kao i stručnjaci iz oblasti ljudskih prava posebno ističu kako su bilo kakve dijagnoze vezane za rodni identitet djece neprimjerene, nepotrebne i potencijalno ugrožavajuće za dobrobit djeteta. Proces dijagnosticiranja je često traumatičan za dijete i potpuno neopravdan. Još uvijek nije sigurno hoće li ta dijagnoza za djecu biti u finalnoj verziji MKB-a 11. Podijeli svoja mišljenja i pitanja o depatologizaciji ispod! Korisni linkovi
  1. WPATH Standardi skrbi za zdravlje transpolnih, transrodnih i rodno nekonformirajućih osoba – Na ovoj stranici možete preuzeti PDF verzije Standarda na hrvatskom i srpskom jeziku.
  2. Međunarodne klasifikacije bolesti, beta verzija za MKB 11 – ovdje možete vidjeti prijedlog dijagnoze rodne inkongruencije u poglavljaju koje se odnosi na spolno zdravlje.
  3. Transgender Europe (TGEU), krovna organizacija za prava transrodnih osoba, zagovara depatologizaciju svih rodnih identiteta te se zalaže za najviše moguće standarde zdravstvene skrbi za transrodne, interspolne i rodno nekonformirajuće osobe. Ovdje možete pročitati više.
  4. Stop Trans Pathologization – međunarodna aktivistička platforma stvorena s ciljem da pokrene akcije diljem svijeta za depatologizaciju trans identiteta. Ovdje možete pročitati više.

There are no comments for this article.

REPLY A MESSAGE