Your address will show here +12 34 56 78

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Član 16b) Crna Gora pokriva 80% troškova „promjene pola iz medicinskih razloga“. Takođe je u čl. 16b, st. 5 predviđeno da “kriterijume za utvrđivanje medicinskih razloga za promjenu pola propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo).” Ministarstvo je donijelo Pravilnik o utvrđivanju medicinskih razloga za promjenu pola (Službeni list Crne Gore, broj 47/2014) u kojem je definisano 7 mišljenja stručnjaka (psihijatar, psiholog, endokrinolog, internista, ginekolog, urolog, socijalni radnik) na osnovu kojih se donosi pozitivno mišljenje za pokrivanje troškova tranzicije iz zdravstvenog osiguranja.

Operacija prilagođavanja pola nije dostupna u Crnoj Gori, ali zdravstveno osiguranje pokriva troškove operacija u Beogradu. Psihološko i psihijatrijsko savjetovanje su dostupni u Crnoj Gori u Centru za mentalno zdravlje gdje rade psihijatar i psiholog koji imaju iskustva u radu sa trans osobama. Takođe, u KCCG radi endokrinolog koji takođe ima iskustva u radu sa trans osobama. Za kontakt sa ovim stručnjacima, piši “Queer Montenegru” na mail queer.montenegro@gmail.com. Takođe, u Crnoj Gori je dostupna hormonska terapija u privatnim apotekama, koja se može dobiti uz izvještaj ljekara specijaliste. Postupci poput laserskog uklanjanja dlaka, terapije glasa i pohranjivanja reproduktivnih ćelija ne postoje u CG.

 Slobodno podijeli ako imaš ikakva iskustva u ovom pogledu! A i piši ispod o svim svojim iskustvima, pitanjima, komentarima vezanim za zdravstvo u Crnoj Gori!

There are no comments for this article.

REPLY A MESSAGE