TMB Vrijednosti

Poštivanje ljudskih prava
U Trans Mreži Balkan se zalažemo za potpuno poštovanje ljudskih prava svake osobe uz uvažavanje svih njenih različitosti, uključujući rodni i spolni identitet i izražavanje, spolne i druge tjelesne karakteristike, seksualnost ili nedostatak iste, rasu ili boju kože, nacionalnost, nacionalno i socijalno porijeklo, etničku pripadnost, ekonomski status, imovinsko stanje, obrazovanje, društveni položaj, radno iskustvo s posebnim osvrtom na seks rad, porodični status, dob, sposobnost, zdravstveno stanje, genetsko naslijeđe, jezik, vjeru i druge karakteristike ili status.

Tjelesni integritet
Polazeći od uvjerenja da je svaka osoba vlasnica svoga tijela, u Trans Mreži Balkan zalažemo za neotuđivo pravo svake osobe na tjelesni integritet i slobodu da sama bira da li će mijenjati svoje tijelo i na koji način, što će činiti sa svojim tijelom, te što dopušta da druge osobe čine s njenim tijelom. Stoga, čvrsto se suprotstavljamo svim oblicima narušavanja tjelesnog integriteta, kako od strane države, tako i od strane grupa ili individua.

Jednakost i uključivanje svih identiteta i pozadina
U Trans Mreži Balkan vjerujemo da su sva tijela, svi oblici izražavanja i svi rodni i spolni identiteti, uključujući nedostatak istih, jednaki, validni i podložni isključivo ličnom doživljaju, te da nisu ograničeni binarnim shvatanjima i rodnim i spolnim normama, ili bilo kojim drugim kontekstom kao što je kulturni i kulturološki, politički, religijski, ekonomski i drugi.

Feminizam
U Trans Mreži Balkan zalažemo se za implementaciju i promovisanje feminističkih principa kao što su potpuna ravnopravnost svih rodova i tijela, jednak pristup mogućnosti za rad i obrazovanje, zdravstvenoj skrb, pravnoj zaštiti i ljudskim pravima, te osnaživanje svih ljudi da pruže otpor i prevaziđu esencijalizam, heteroseksizam, cisnormativnost, kao i sve druge oblike polno i/ili rodno osnovane diskriminacije.

Nenasilna komunikacija
Mi u Trans Mreži Balkan vjerujemo da je nenasilna komunikacija od vitalnog značaja za dobrobit svih ljudi. U praktikovanju nenasilne komunikacije ohrabrujemo svaku osobu da preuzme odgovornost za svoja osjećanja i akcije, da govori samo u svoje ime i ne u ime drugih, da aktivno sluša i da poštuje validnost identiteta, iskustava i percepcija drugih osoba.

Intersekcionalnost
Uz svijest o zajedničkim poteškoćama i korijenima opresije i nejednakosti, kao i multidimenzionalnosti i kompleksnosti iskustava i pozadina, mi u Trans Mreži Balkan primjenjujemo intersekcionalni pristup u našem radu, uz prepoznavanje specifičnih izazova i potreba sa kojima se susrijeću različite grupe i individue.

Podrška
U Trans Mreži Balkan vjerujemo da kroz razmjenu znanja, vještina i iskustava možemo da stvorimo jak pokret trans, inter i rodno varijantnih (TIRV) osoba i savezništva u regionu, i pružimo podršku za izgradnju TIRV zajednice u mjestima gdje ova podrška nedostaje.

Transparentnost
U Trans Mreži Balkan posvećenie smo održavanju našeg rada transparentnim i dostupnim našoj zajednici, uključujući naše vrijednosti, te informacije o našim aktivnostima i partnerskim i donatorskim organizacijama/inicijativama. Vjerujemo u primjenjivanje ove vrijednosti kako unutar našeg tima, tako i u okviru rada sa našom zajednicom, te svim drugim osobama i grupama/institucijama.

– Trans Mreža Balkan

Comments are closed.