Uncategorized

Transpozij_um 2021 – Ljubljana, Slovenija

Sretnie smo što možemo najaviti da Društvo Kvartir i Trans Mreža Balkan ove godine organiziraju Transpozij_um 2021, od 19.6.2021 do 23.6.2021! Transpozij_um je godišnje regionalno balkansko okupljanje za trans, interspolnu i rodno varijantu (TIRV) zajednicu. Organizovan prvi puta 2014. godine, ovaj događaj se održava u različitim balkanskim zemljama. Cilj je izgraditi zajednicu i djelovati kao poziv na sustavnu promjenu najvažnijih problema s kojima se susreću TIRV osobe, svake godine ističući važna lokalna građanska pitanja.

2021. Transpozij_um prvi put dolazi u Sloveniju, ističući temu utjelovljenja. Ponosnie smo što smo Transpozij_um doveli u novu zemlju, dalie platformu za nova pitanja i pomoglei osnažiti novu generaciju aktivnih građana.

Svakako opreznei smo se i svjesnie pandemije i njenog napredovanja, s time planiramo manju posjećenost od uobičajene (do 50 osoba, uključujući organizatorstvo) kako bismo događaj učinilie sigurnijim. Također kako bi Transpozij_um bio što dostupniji, nastojimo organizirati okupljanja u hibridnom obliku, s dijelom programa koji će se odvijati putem interneta, a dijelom koji se događa samo uživo.

Pridružite nam se ovog juna/lipnja u Ljubljani, bit ćemo sretnie da vas ugostimo!

Prijavama možete pristupiti ovdje
prijavnica na bosanskom-crnogorskom-hrvatskom-srpskom:
https://docs.google.com/forms/d/1WrbFYPfSQiDgRuwY4cE8S7fcFSz_08JgbWzBA_okr1s/viewform?edit_requested=true

prijavnica na engleskom:
https://docs.google.com/forms/d/1TXXiqsx9msxuogzUqLrCzVs0Brxh6e-Sx9U_HdFy6ks/viewform?edit_requested=true


We’re happy to announce that Društvo Kvartir and Trans Mreža Balkan are organizing Transposium 2021 this year, starting 19.6.2021 (arrivals morning/afternoon of 19.6.) and ending on 23.6.2021. Transposium is a Balkan regional, annual gathering for the trans, intersex, and gender-variant (TIGV) community. First organized in 2014, the event takes place in different Balkan countries. It aims to build community and act as a call for systemic change of the most pressing issues faced by TIGV people, each year highlighting important local civic issues.

In 2021, Transposium is coming to Slovenia for the first time, highlighting the topic of embodiment. We are proud to bring Transposium to a new country, give a platform to new issues and help empower a new generation of active citizens.

We have been mindful of the pandemic and its progression and started planning a smaller attendance than usual (up to 50 people including organisers) to make the event safer. To make the event as accessible as possible we intend to organize the gathering in a hybrid form with a part of the programme streamed online and a part of it happening only in person.

Join us this June in Ljubljana, we’ll be happy to have you!

You can access the application here:
Application in English: https://docs.google.com/forms/d/1TXXiqsx9msxuogzUqLrCzVs0Brxh6e-Sx9U_HdFy6ks/viewform?edit_requested=true


Application in Bosnian-Croatian-Montenegrin-Serbian / bosansko-crnogorsko-hrvatsko-srpski : https://docs.google.com/forms/d/1WrbFYPfSQiDgRuwY4cE8S7fcFSz_08JgbWzBA_okr1s/viewform?edit_requested=true