Poboljšaj zdravstvo za trans osobe na Balkanu!

Pomozi nam da poboljšamo pristup zdravstvenoj zaštiti za trans osobe na Balkanu! Popunite ovaj anonimni upitnik (dostupno na englskom ili BCHS / bosanskom-crnogorskom-hrvatskom-srpskom jeziku): Želimo saznati o vašim iskustvima s pristupom zdravstvenoj skrbi! Nije bitno da li želite ili ste pristupilei bilo kakvim zdravstvenim uslugama koje su specifične za trans…

Pročitaj više…

Trans zdravlje Hrvatska

Iako postoji službena lista stručnjka_inja koju je objavilo Ministarstvo zdravlja (Narodne novine 59/2015), iskustva s tim osobama su različita te se doznaje da neke od njih nemaju adekvatna znanja i imaju štetne stavove i pristupe u radu. Ako ti treba psiholog_inja, psihijat_ar_rica, endokrinolog_inja ili ginekolog_inja, preporučujemo da pogledaš Trans Aid-ovu…

Pročitaj više…

Trans zdravlje Crna Gora

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Član 16b) Crna Gora pokriva 80% troškova „promjene pola iz medicinskih razloga“. Takođe je u čl. 16b, st. 5 predviđeno da “kriterijume za utvrđivanje medicinskih razloga za promjenu pola propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu:…

Pročitaj više…

Trans zdravlje BiH

Na stranici Sarajevskoj otvorenog centra možeš pronaći mapu gdje su navedene_i stručnjaci_e u BiH kojie su upućeni_e u zdravstvene potrebe trans osoba i/ili imaju iskustva u radu sa trans osobama. Koliko znamo, operacije prilagodbe spola nisu dostupne, niti pokrivene zdravstvenim osiguranjem zbog čega često osobe iz BiH kojima su potrebna…

Pročitaj više…

Rod nije bolest! Depatologizacija rodne raznolikosti

Koliko neka medicinska oblast, pojedinačna institucija, profesionalac_ka, ili društvo usklađuju svoje stavove i djelovanje prema naučnim standardima i novim saznanjima zavisi u velikoj mjeri od toga koliko se ta saznanja slažu ili kose sa kulturalnim, političkim, vjerskim i tradicionalnim viđenjima. Depatologizacija svih rodnih identiteta je nastojanje da se medicinski, pravni i…

Pročitaj više…