Trans Mreža Balkan podržava ljudska i radnička prava svih seks radnica_ka

17. decembar je važan datum za sve nas i naše saborkinje_ce trans i rodno varijantne seks radnike_ce, kada podižemo glas ukazujući na nedostatak zaštite, prepoznavanja i zakone koji kriminalizuju seks rad. Dio naše trans zajednice, koji se bavi seks radom, ovakva situacija čini izloženijima fizičkom, psihičkom i seksualnom nasilju, diskriminaciji…

Pročitaj više…