Your address will show here +12 34 56 78
Širom svijeta, 20. novembar predstavlja jedan od najznačajnijih datuma za trans i rodno varijantne osobe – danas je dan kad oplakujemo, odajemo počast i slavimo sve one kojie su dalie svoje živote da bi koračalie slobodno ulicom, da bi disalie vazduh sa dostojanstvom, ponosom i srećom, jednako kao i sva druga bića koja koračaju zemljom. Danas, obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve transfobije, s nadom da ćemo u borbi za ljudska prava trans i rodno varijantnih osoba doprinijeti društvu u kojem naše razlike neće biti povod za šamar na ulici, oštru riječ, ograničavanje slobode, degradirajući i nehumani tretman u sistemu, odbacivanje iz porodice. U poslednjih 12 mjeseci 325 transrodnih i rodno varijantnih osoba širom svijeta je ubijeno. U periodu od januara 2008. godine, do septembra 2017 godine, ukupno 2609 osoba u 71 zemlji je ubijeno. Od ovoga broja, trećina osoba su bili migranti_kinje, dok je 62% bilo uključeno u seks rad. Ukoliko ove cifre nisu dovoljno zabrinjavajuće, sjetimo se da 3 trans žene koje su u Srbiji ove godine bile pretučene, te maltretirane od strane policije koja nije procesuirala zločine na profesionalan način. Sjetimo se svakog puta kada su mediji iskoristili naše lične priče kako bi prodavale tiraž svojim senzacionalističkim pisanjem. Sjetimo se svih onih neprijavljenih slučajeva nasilja koje znamo, naših prijatelja_ica koje od straha od dalje diskriminacije i nasilja ćute i bivaju zahvalnie što nisu prošlie gore. Nasilje koje doživljavaju transrodne i rodno varijantne osobe proteže se na nekoliko nivoa. Ovo nasilje je prije svega direktno i predstavlja svaki udarac u tijelo, svako seksualno nasilje, dobacivanje i vrijeđanje, koje doživljavamo konstantno zbog našeg izgleda, našeg identiteta, naših zamjenica i imena. Nasilje nas ne zaobilazi ni u školama, kad nas drugie maltretiraju zbog naše različitosti ili kad profesori_ce odbijaju da nas zovu našim imenom i koriste naše zamjenice. Nasilje je itekako izraženo i kad tražimo da naša dokumenta odgovaraju našem identitetu i bivamo odbijeni sve dok se ne podvrgnemo sterilizaciji, dajući tako za pravo državi da odlučuje o našim tijelima i životima. Nasilje doživljavamo i kad se susretnemo sa čuvarima_kama svete zakletve „NAJPRIJE NE NAŠKODI!“ kojie nas ispituju poput zamoraca, ne slušaju naše želje i potrebe, te na nama sprovode medicinske intervencije na koje nismo pristalie ili koje nismo željelie, sve pod velom „našeg dobra“. Nasilje je svako ignorisanje ili odbijanje kada apliciramo za posao jer poslodavcima_kama „takvie ne trebaju“. I jedno od najgorih nasilja je ono u našim domovima, koji bi trebali biti naše sigurne luke, u kojima takođe bivamo pretučeni, odbačeni, vrijeđani, omalovažavani. Danas, odajemo počast, sjećamo se i slavimo, ali i dižemo glas – za društvo u kojem smo svie jednako poštovanie i vrijednie, u kojem su naši identiteti i tijela slavljeni, u kojem je svaki udah jednako važan. Danas, a i svakog dana, imajmo na pamete kakvo društvo želimo i dajmo sve od sebe da ga stvorimo, bilo da smo trans i rodno varijantne osobe, bilo da smo porodica, prijatelji_ce, saveznici_ce. Današnji dan tiče se svih nas!   Trans Mreža Balkan
0

Vijesti, Zajednica
Dan trans sjećanja‎ 2016. – Poruka od Globalne akcije za trans jednakost (GATE – Global Action for Trans Equality) Trans osobe su definisane na mnogo načina – našim rodnim identitetima, našim rodnim izražavanjem, našim ličnim iskustvima utjelovljenja, našim interakcijama sa zdravstvenim i pravnim sistemima, našim stavovima o nadilaženju ili očuvanju spolne različitosti, i još mnogima. Iako trans iskustva i identiteti variraju među osobama i kulturama, jedno rasprostranjeno i pogubno iskustvo nadilazi identitete i granice: nasilje. U današnje je vrijeme definirajuća karakteristika toga da ste trans osoba da znaš da bilo gdje, bilo kada, zbog bilo čega, ti – ili tebi bliske osobe – možete postati žrtve nasilja. Svakog 20. novembra, trans osobe i naše savezništvo se okupljamo povodom Međunarodnog dana trans sjećanja da odamo počast onima koje smo izgubilie mržnji i predrasudama. “Sjećanje” znači sjećati se nečega što se desilo u prošlosti. Međutim, nažalost, nasilje – i strah od nasilja – nisu ostatak iz prošlosti. Dok se prisjećamo naših mrtvih, trans osobe znaju da smo mi moglei biti onei; da još uvijek možemo postati onie. Svaki put kad se prisjetimo prošlosti, znamo da je moguće da opisujemo našu budućnost. Širom svijeta, trans osobe se bore da naša imena budu prepoznata u našim porodicama, zajednicama i državama. Izazovi s kojima smo se susretalei – i sa kojima se i dalje susrećemo – kao trans osobe kako bismo ostvarilie ovo najosnovnije ljudsko pravo na identitet nikada neće biti zaboravljeni. Dok se borimo da budemo prepoznatei, znamo da riskiramo da naša teško stečena imena završe na vijestima ili u izvještajima o kršenjima naših ljudskih prava, da budu iskrivljena u medijima, ili da budemo među onima kojih se sjećamo idućeg 20.novembra. Znamo kako stvari stoje. Naša imena su potvrda nade, ali također sadrže i mogućnost nasilja nad nama. Samo u zadnjih godinu dana, u Transgender Europe projektu “Praćenje ubojstava trans osoba” (Trans Murder Monitoring project) je dokumentirano 295 ubojstava trans osoba u 33 zemlje svijeta. Ovi brojevi zahtijevaju da nasilje nad trans osobama promatramo ne kao izolirane incidente, već kao obrazac genocida koji utječe čak i na zemlje u kojima su neka formalna prava stečena. Za onei od nas kojei utjelovljujemo određena “raskrižja” karakteristika (poput boje kože, jezika, seksualnog rada, nacionalnosti, religije, korištenja droga, klase, HIV i drugih zdravstvenih statusa, ne/sposobnosti i dobi), ranjivost nije osjećaj – to je strukturalna stvarnost. Zaista, u mnogim zemljama, nasilje nad trans osobama je službeno sankcionisano – opravdano, reproducirano i promovirano od strane vlada. GATE obilježava Dan trans sjećanja 2016. tako što poziva nas i naše savezništvo da se sjetimo ne samo onih čiji su životi izgubljeni, već i onih kojie se bore da zadrže svoje. Stojimo uz one kojei hodaju ili žive na ulicama, kojie su u zatvorima, ili riskiraju sve kako bi migriralei na sigurnija mjesta. Uz svjesnost da niko od nas ne preživi sam_a, pozivamo naše kolege_ice trans aktiviste_kinje da podrže jednei druge u ovim teškim trenucima i da se odupremo zidovima koji se izgrađuju među nama, tako da obnovimo predanost međunarodnoj solidarnosti. Sada je vrijeme da se duboko angažujemo u našim zajednicama dok se istovremeno povezujemo s drugima oko nas. Naša zajednica nije jedina pod napadom. Osnaženi desničarski pokreti i vlade napadaju mnoge od nas na različitim ali u krajnjoj liniji na istim osnovama. Radimo zajedno na stvaranju i održavanju političkih uvjeta potrebnih za promjenu. Širom svijeta postoje mnoge izuzetne inicijative koje možeš podržati da pomogneš stvoriti budućnost za sve nas. Trans osobe nemaju samo hitnu potrebu da pomognu u ovim naporima, već također i vještine potrebne da igramo ključnu ulogu u izgradnji emancipirane budućnosti za sviju. Jer kad je u pitanju nadilaženje granica i prisjećanje na prošlost dok vjerujemo u sutra, sigurno znamo kako se to radi. Solidarno, GATE tim Abhina Aher, Karen Bennett, Mauro Cabral, Morgan Carpenter, Masen Davis & Cori Zaccagnino [Preuzeto i prevedeno sa GATE – Global Action for Trans* Equality]
0