Your address will show here +12 34 56 78
Vijesti

U nastavku teksta pročitaj više o nama, o poslu koji ćeš raditi ako te zaposlimo, šta nam je bitno za to radno mjesto i šta ćeš dobiti radeći s nama. 

U slučaju da ti se sviđa što vidiš, popuni i pošalji ovu prijavu na posao@transbalkan.org najkasnije do *PRODUŽEN ROK* ponedjeljka, 19.12.2022. (do 23:59 po našem vremenu – u Jugosferi i Albaniji).

Posebno potičemo da se prijaviš ako pripadaš marginaliziranim i podzastupljenim skupinama, npr. ako si interspolna osoba, seksualna_i radnica_k, rodno varijantna/queer osoba, žena, trans osoba, izbjeglica, Rom_kinja ili pripadnica_k druge rasne ili etničke manjine, osoba s invaliditetom, osoba iz BiH, S. Makedonije, Kosova, ili Albanije, osoba koja živi s HIV-om, ne-hetero osoba (bi, homo, asex/aro, pan…). Na ovaj način nastojimo minimalizirati diskriminaciju i povećati stručnost tima u podzastupljenim područjima. Slobodno u prijavi navedi svoja življena iskustva koja imaš kao pripadnica_k marginaliziranim skupinama. 

Sve podatke koje navedeš u prijavi ćemo čuvati kao povjerljive. 

Za dodatna pitanja, piši nam na posao@transbalkan.org.

O TMB-u:

TMB (Trans Mreža Balkan; English: Trans Network Balkan) je formirana iz potrebe za sistemom podrške i osnaživanja za trans, interspolne i rodno varijantne (TIRV) osobe u balkanskom regionu (Jugosfera i Albanija), spajanja TIRV aktivistkinja_a, i razvoja snažne regionalne zajednice. Naša dijeljena post-jugoslovenska historija nas je spajala. TMB je nastala online u aprilu 2014. godine, kao kolaborativni poduhvat TRV osoba s Balkana, kojeg je vodio bosanski trans aktivist. U kratkom periodu, oko 100 osoba se priključilo u našu privatnu grupu i mailing listu, na kojima je sada preko 300 TIRV osoba i naših saveznica_ka: aktivistkinje_i za ljudska prava primarno na području bivše Jugoslavije i dijaspora. TMB je formalno registrovana 2016. godine u Hrvatskoj – to je administrativno sjedište organizacije, no radimo potpuno na daljinu i nemamo urede ili sjedišta ni u jednoj od 8 zemalja u kojima djelujemo (Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, S. Makedonija, Slovenija, Srbija).

VIZIJA I MISIJA

TMB zamišlja ekološki održiv svijet u kojem se iskustvo i izražavanje roda i spola svake osobe poštuje i cijeni, zajedno s njihovim cjelokupnim identitetima i iskustvima.

Naša misija je da osnažimo razvoj regionalnog intersekcionalnog transfeminističkog pokreta, kao i lokalnih TIRV zajednica i pojedinki_aca na Balkanu da aktivno učestvuju u različitim pokretima za društvenu pravdu, doprinoseći oslobađanju od opresije na temelju roda, klase, rase i drugih marginalizovanih iskustava, zajedno s oporavkom naše planete.

VRIJEDNOSTI 

Naš rad je zasnovan na njegovanju vrijednosti: poštivanja ljudskih prava, feminizma, jednakosti i inkluzivnosti prema svim identitetima i životnim pozadinama, podrške, transparentnosti i nenasilne komunikacije koja uključuje poštivanje različitih iskustava. Detaljnije o ovim vrijednostima možeš pročitati ovdje

Opis posla:

Kao operativna_i voditelj_ica, tj. osoba za administraciju i financije, bit ćeš odgovorna_an za efikasno upravljanje finansijama, administracijom i logistikom TMB-a, što uključuje da ili već poznaješ administrativni/financijski i s njima vezani pravni okvir za udruge u Hrvatskoj, ili da imaš dovoljno iskustva da se možeš brzo u tome snaći i naučiti šta treba. 

Ako možeš ispunjavati većinu navedenih odgovornosti i zadataka, ali ne sve, i dalje te potičemo da se prijaviš, jer smo ljudi a ne mašine, pa ćemo se nastojati prilagoditi jednei drugima i zajedno raditi na proširenju timskih vještina i kapaciteta. Za sada procjenjujemo da je potrebno pola radnog vremena za ispunjavanje dole navedenih odgovornosti i zadataka (nekad nešto više, a nekad nešto manje), a kako se to bude mijenjalo tako ćemo zajedno procjenjivati potrebe i mogućnosti za proširenje na puno radno vrijeme i/ili dodatne osobe.

Očekivane odgovornosti i zadaci za ovo radno mjesto:

 • sistematizacija administrativno-financijskih procesa u TMB-u
 • priprema, održavanje i arhiviranje dokumentacije (printane i elektroničke; uključuje razne odluke, ugovore, zapisnike, račune, putne naloge, evidencije i drugi podaci o zaposlenima, godišnju inventuru i drugo)
 • poslovi platnog prometa i prateća evidencija (upravljanje glavnim i projektnim budžetima organizacije)
 • komunikacija sa svim interesnim grupama od značaja za poslove administracije i financija (državne institucije, pružateljke_i usluga i proizvoda, računovodstveni servis, i drugei kada je relevantno)
 • evidentiranje potreba tima i nabava softvera/pretplata, uredskog materijala/opreme, materijala za program i ugovaranje ostalih usluga i proizvoda prema budžetu
 • vođenje logistike za pojedine aktivnosti u dogovoru s ostatkom tima, uključujući komunikaciju sa sudioništvom događaja
 • priprema organizacijskih i projektnih financijskih izvještaja i budžeta u suradnji s ostatkom tima
 • priprema redovne mjesečne i druge potrebne dokumentacije za računovodstveni servis
 • sudjelovanje u prikupljanju sredstava i prijavama na natječaje za financiranje rada udruge
 • praćenje zakonskih i donatorskih administrativno-financijskih obaveza i kontinuirano usuglašavanje rada TMB-a s tim obavezama, u dogovoru s ostatkom tima

Ti nam trebaš ako:

Si bila_o uključen_a u borbu za društvenu i/ili ekološku pravdu na lokalnom i/ili regionalnom/međunarodnom nivou. Tražimo nekoga kome je ugodno voditi operativni (administrativno-financijski) rad organizacije, uključujući rad s kolegicama_ama na osiguravanju kvalitete i usklađenosti procedura i dokumentacije sa organizacijskim, donatorskim, i pravnim propisima. Ova pozicija povremeno zahtijeva rad izvan standardnog radnog vremena i potpuno je online ako imaš odgovarajuće uvjete za pohranu fizičke dokumentacije (ako ne, dogovorit ćemo zajedno prostor za to), obzirom da smo svei iz tima na različitim lokacijama i čujemo se redovno putem online platformi. Uživo se vidimo obično par puta godišnje.

Tražimo nekoga ko primjenjuje (samo)kritički pristup svom radu, intersekcionalne perspektive i ima većinu navedenih iskustava i vještina:

Iskustva i vještine:

 • Rad u trans, kvir aktivizmu i/ili generalno pokretima za društvenu i ekološku pravdu;
 • Rad na financijama i administraciji, posebice za udruge 
 • Rad na logističkim poslovima, uključujući osiguravanje pristupačnosti događaja
 • Neophodno je tečno znanje BCHS jezika (bosanski – crnogorski – hrvatski – srpski)
 • Jako je poželjno da znaš engleski, a plus su albanski, makedonski i/ili slovenski
 • Znanje o računovodstvenim procedurama (plus je ako si računovotkinja_đa)
 • Administrativno-financijsko vođenje projekata (od fondacija, državnih, EU, ili stranih institucija i tijela);
 • Dobro razumijevanje financijskih i administrativnih procesa, uključujući praćenje cjelokupne administrativne i financijske situacije organizacije
 • Organiziranost i sistematičnost u radu;
 • Izvještavanje o radu i financijama
 • Tehničko-administrativne vještine (rad u office paketima, s online alatima, sposobnost vođenja digitalnog zapisnika tokom sastanaka)
 • Sposobnost rada pod rokovima i određivanje prioriteta prema potrebi
 • Dobra sposobnost samostalnog rada i rada unutar različitih timova;
 • Razumijevanje intersekcionalnih pristupa;
 • Spremnost za učenje, odučavanje i izazivanje ​​normativnih narativa;
 • Predanost viziji, misiji, i vrijednostima TMB-a

Šta ćeš dobiti:

 • sigurno i podržavajuće okruženje koje njeguje poštivanje različitosti i u kojem ćeš imati priliku stjecati nova i razvijati postojeća znanja uz tim s kojim ti nikad neće biti dosadno i koji će se maksimalno prilagoditi tvojim potrebama, ali očekivati i da se ti prilagodiš drugima koliko je to moguće 
 • zaposlenje na pola radnog vremena na neodređeno (6 mjeseci probni rok)
 • bruto iznos plaće po dogovoru, ovisno o iskustvu i našim mogućnostima; očekivani neto iznos plaće za pola radnog vremena je cca 500-600EUR s mogućnosti povećanja radnog vremena i plaće sukladno osiguranim financijama (na čemu ćemo skupa raditi) 
 • razne druge bonuse i dodatke ovisno o uvjetima i financijskim mogućnostima udruge – trošak lokalnog prijevoza, prehrane i sl. 
 • prilike za brigu i razvoj, educiranje i usavršavanje, ovisno o tvojim  potrebama i potrebama organizacije, kao i o dostupnosti vremena, odgovarajućih programa i eventualnih financijskih sredstava
0

Vijesti

U nastavku teksta pročitaj više o nama, o poslu koji ćeš raditi ako te zaposlimo, šta nam je bitno za to radno mjesto i šta ćeš dobiti radeći s nama. 

U slučaju da ti se sviđa što vidiš, popuni i pošalji ovu prijavu na posao@transbalkan.org najkasnije do 12.12.2022. (do 23:59 po našem vremenu – u Jugosferi i Albaniji).

Posebno potičemo da se prijaviš ako pripadaš marginaliziranim i podzastupljenim skupinama, npr. ako si interspolna osoba, seksualna_i radnica_k, rodno varijantna/queer osoba, žena, trans osoba, izbjeglica, Rom_kinja ili pripadnica_k druge rasne ili etničke manjine, osoba s invaliditetom, osoba iz BiH, S. Makedonije, Kosova, ili Albanije, osoba koja živi s HIV-om, ne-hetero osoba (bi, homo, asex/aro, pan…). Na ovaj način nastojimo minimalizirati diskriminaciju i povećati stručnost tima u podzastupljenim područjima. Slobodno u prijavi navedi svoja življena iskustva koja imaš kao pripadnica_k marginaliziranim skupinama. 

Sve podatke koje navedeš u prijavi ćemo čuvati kao povjerljive. 

Za dodatna pitanja, piši nam na posao@transbalkan.org.

O TMB-u:

TMB (Trans Mreža Balkan; English: Trans Network Balkan) je formirana iz potrebe za sistemom podrške i osnaživanja za trans, interspolne i rodno varijantne (TIRV) osobe u balkanskom regionu (Jugosfera i Albanija), spajanja TIRV aktivistkinja_a, i razvoja snažne regionalne zajednice. Naša dijeljena post-jugoslovenska historija nas je spajala. TMB je nastala online u aprilu 2014. godine, kao kolaborativni poduhvat TRV osoba s Balkana, kojeg je vodio bosanski trans aktivist. U kratkom periodu, oko 100 osoba se priključilo u našu privatnu grupu i mailing listu, na kojima je sada preko 300 TIRV osoba i naših saveznica_ka: aktivistkinje_i za ljudska prava primarno na području bivše Jugoslavije i dijaspora. TMB je formalno registrovana 2016. godine u Hrvatskoj – to je administrativno sjedište organizacije, no radimo potpuno na daljinu i nemamo urede ili sjedišta ni u jednoj od 8 zemalja u kojima djelujemo (Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, S. Makedonija, Slovenija, Srbija).

VIZIJA I MISIJA

TMB zamišlja ekološki održiv svijet u kojem se iskustvo i izražavanje roda i spola svake osobe poštuje i cijeni, zajedno s njihovim cjelokupnim identitetima i iskustvima.

Naša misija je da osnažimo razvoj regionalnog intersekcionalnog transfeminističkog pokreta, kao i lokalnih TIRV zajednica i pojedinki_aca na Balkanu da aktivno učestvuju u različitim pokretima za društvenu pravdu, doprinoseći oslobađanju od opresije na temelju roda, klase, rase i drugih marginalizovanih iskustava, zajedno s oporavkom naše planete.

VRIJEDNOSTI 

Naš rad je zasnovan na njegovanju vrijednosti: poštivanja ljudskih prava, feminizma, jednakosti i inkluzivnosti prema svim identitetima i životnim pozadinama, podrške, transparentnosti i nenasilne komunikacije koja uključuje poštivanje različitih iskustava. Detaljnije o ovim vrijednostima možeš pročitati ovdje

Opis posla:

Kao osoba za komunikacije bit ćeš odgovorna_an za vanjsku komunikaciju TMB-a, što uključuje razvoj i implementaciju TMB-ove komunikacijske strategije, kao i koordinaciju TMB-ovog medijskog rada, multimedijalnih sadržaja, web stranica, društvenih medija, kampanja i publikacija.

Morat ćeš biti upoznat_a sa borbom za društvenu pravdu drugih grupa (tj. ne samo trans pravda) i biti sposobna_an kreirati komunikacijske strategije koje će u središtu imati glasove višestruko marginalizovanih trans zajednica u balkanskoj regiji (Jugosfera i Albanija).

Ako možeš ispunjavati većinu navedenih odgovornosti i zadataka, ali ne sve, i dalje te potičemo da se prijaviš, jer smo ljudi a ne mašine, pa ćemo se nastojati prilagoditi jednei drugima i zajedno raditi na proširenju timskih vještina i kapaciteta. Za sada procjenjujemo da je potrebno pola radnog vremena za ispunjavanje dole navedenih odgovornosti i zadataka (nekad nešto više, a nekad nešto manje), a kako se to bude mijenjalo tako ćemo zajedno procjenjivati potrebe i mogućnosti za proširenje na puno radno vrijeme i/ili dodatne osobe.

Očekivane odgovornosti i zadaci za ovo radno mjesto:

 • Razvoj i implementacija komunikacijskih strategija i inicijativa;
 • Vođenje medijske strategije i vizuelnog identiteta organizacije;
 • Koordinacija produkcije multimedijskog sadržaja za magazin plaTForma;
 • Koordinacija kampanja, npr. za Dan sjećanja na žrtve transfobije, Dan vidljivosti trans osoba, i druge međunarodne datume od značaja za rad TMB-a;
 • Planiranje strateške komunikacije za borbu protiv anti-rodnih pokreta u suradnji s ostatkom TMB tima i saveznica_ka;
 • Upravljanje sadržajem na web stranici i društvenim mrežama organizacije;
 • Bliska saradnja sa svima u TMB timu o potrebama vezanim za komunikacije;
 • Uspostavljanje suradnje s drugima na polju medija ili komunikacija koji rade sa i za marginalizovane populacije, uključujući grupe i organizacije za društvenu pravdu (npr. za migrantkinje_e, seksualne radnice_ke, osobe s invaliditetom, za rodnu i spolnu ravnopravnost, anti-rasizam, itd.);
 • Poslovi mogu uključivati i povremenu potrebu za putovanjima primarno unutar regije i Europe, uglavnom nekoliko puta godišnje po 2-7 dana

Ti nam trebaš ako:

Si bila_o uključen_a u borbu za društvenu i/ili ekološku pravdu na lokalnom i/ili regionalnom/međunarodnom nivou. Tražimo nekoga kome je ugodno voditi komunikacijski rad organizacije, uključujući rad s kolegicama_ama na prenošenju rada organizacije vanjskoj publici, proaktivno reagirajući na organizacijske potrebe. Ova pozicija povremeno zahtijeva rad izvan standardnog radnog vremena i potpuno je online, obzirom da smo svei iz tima na različitim lokacijama i čujemo se redovno putem online platformi. Uživo se vidimo obično par puta godišnje.

Tražimo nekoga ko primjenjuje (samo)kritički pristup svom radu, intersekcionalne perspektive i ima većinu  navedenih iskustava i vještina:

Iskustva i vještine:

 • Rad u trans, kvir aktivizmu i/ili generalno pokretima za društvenu i ekološku pravdu;
 • Rad s novinarkama_ima i/ili mainstream i/ili društvenim medijima
 • Rad na vođenju društvenih mreža
 • Neophodno je tečno znanje BCHS jezika (bosanski – crnogorski – hrvatski – srpski)
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (verbalno i pismeno)
 • Plus je ako znaš i još neki jezik, pogotovo albanski, makedonski i/ili slovenski
 • Komunikacije, mediji i kampanje za trans, kvir, i/ili generalno društvenu i ekološku pravdu;
 • Dobro razumijevanje političkog i kulturološkog konteksta u regiji Balkana, pogotovo vezano za  trans, kvir osobe
 • Društveni mediji, grafički dizajn za online upotrebu, razvoj web stranica, procedura štampanja;
 • Dodavanje titlova video zapisima, alt-teksta slikama i izrada PDF dokumenata koji su pristupačni;
 • Dijeljenje priča kroz stripove, pjesme, kratke priče, video zapise ili druge medije;
 • Video montaža, snimanje, produkcija i fotografija
 • Iskustvo s javnim nastupima 
 • Sposobnost rada pod rokovima i određivanje prioriteta prema potrebi
 • Dobra sposobnost samostalnog rada i rada unutar različitih timova;
 • Razumijevanje intersekcionalnih pristupa;
 • Spremnost za učenje, odučavanje i izazivanje ​​normativnih narativa;
 • Predanost viziji, misiji, i vrijednostima TMB-a

Šta ćeš dobiti:

 • sigurno i podržavajuće okruženje koje njeguje poštivanje različitosti i u kojem ćeš imati priliku stjecati nova i razvijati postojeća znanja uz tim s kojim ti nikad neće biti dosadno i koji će se maksimalno prilagoditi tvojim potrebama, ali očekivati i da se ti prilagodiš drugima koliko je to moguće 
 • zaposlenje na pola radnog vremena na neodređeno (6 mjeseci probni rok)
 • bruto iznos plaće po dogovoru, ovisno o iskustvu i našim mogućnostima; očekivani neto iznos plaće za pola radnog vremena je cca 500-600EUR s mogućnosti povećanja radnog vremena i plaće sukladno osiguranim financijama (na čemu ćemo skupa raditi) 
 • razne druge bonuse i dodatke ovisno o uvjetima i financijskim mogućnostima udruge – trošak lokalnog prijevoza, prehrane i sl. 
 • prilike za brigu i razvoj, educiranje i usavršavanje, ovisno o tvojim  potrebama i potrebama organizacije, kao i o dostupnosti vremena, odgovarajućih programa i eventualnih financijskih sredstava
0