Prijavite se – Transpozij !!!

(ENGLISH BELOW)

Trans Mreža Balkan i Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba vas ponosno pozivaju na treći po redu, regionalni Transpozij, tzv. Transpozij !!! koji će se održati od 31.03.-03.04.2016. u Zagrebu (program počinje 31.03. predvečer i završava 03.04. popodne). Ako ste zainteresiranei, najkasnije do utorka, 15.03.2016. prije ponoći popunite prijavni obrazac: http://tiny.cc/TRANSPOZIJ-3! U prijavi se uz osnovne podatke nalaze i pitanja vezana uz sam sadržaj Transpozija !!! kako bismo ga zajednički kreiralei što kvalitetnije.

Transpozij predstavlja priliku za upoznavanje i ostvarivanje suradnje među trans, inter i rodno varijantnim osobama iz regije kao i našim bližnjima. Pridružite nam se da zajedno učimo, družimo se i osnažujemo!

Troškove sudjelovanja (put, hrana, materijali) ćemo nastojati pokriti za što više osoba uz spavanje kod lokalnih volontera_ki i članova_ica Trans Aid-a i Trans Mreže Balkan i prijatelja_ica, no naravno, i prostor i financije su nam ograničenei stoga budite svjesnei da postoji mogućnost da nećemo moći prihvatiti sve prijave, ili da će neke osobe sudjelovati uz vlastito pokrivanje troškova puta djelomično ili u cjelosti, prema vašim i našim mogućnostima. U slučaju da broj prijava bude veći od kapaciteta prostora, prioritet ćemo dati trans, inter i rodno varijantnim osobama, te ćemo nastojati da bude što veća raznolikost (npr. geografski, dob, sudjelovanje na prethodnim Transpozijima, itd.).

Planirani radni jezik je BHSCG (bosanski_hrvatski_srpski_crnogorski), što je djelomično prilagodljivo, a očekivano je 40-50 sudionika_ica, (oko pola lokalnih osoba, pola “putnica_ka”).

Za bilo kakva pitanja, slobodno nam se obratite putem e-maila na: info@transbalkan.org.

Veselimo se vašem sudjelovanju!

Trans Mreža Balkan

Trans Aid

===========================================================

Trans Network Balkan and Trans Aid – Association for Promoting and Protecting the Rights of Trans, Inter and Gender Variant Persons proudly invite you to the third regional Transpozij, entitled Transposium !!!which will be held 31.03.-03.04.2016. in Zagreb (the program starts in the evening of March 31 and ends on April 3 in the afternoon). If you are interested, please fill out the application form: http://tiny.cc/TRANSPOZIJ-3, no later than Tuesday, March 15, 2016 before midnight! Along with basic information, the form includes questions about the content of Transposium !!! to help us jointly create it as best as possible.

Transposium presents an opportunity to meet and foster cooperation between trans, inter and gender variant persons from the region as well as our allies. Join us to learn, socialize and be empowered together!

We will try to cover costs of participation (travel, food, materials) for as many persons as possible, including accommodation with local volunteers and members of Trans Aid and Trans Network Balkan and friends, but of course, both space and finances are limited so be aware that there is a possibility that we will not be able to accept all applications, or that some people will participate by covering their own travel expenses partially or fully, according to both your and our abilities. In case the number of applications is greater than the capacity of the venue, priority will be given to trans, inter and gender variant persons and we will strive to ensure diversity among participants (e.g. geographic, age, participation in previous Transposiums, etc.).

The planned working language is BHSCG (Bosnian_Croatian_Serbian_Montenegrin), which is partially adjustable, and 40-50 participants are expected (about half local persons, half “travelers”).

If you have any questions, please contact us by e-mail at: info@transbalkan.org.

We look forward to your participation!

Trans Network Balkan

Trans Aid

Leave a Reply

Your email address will not be published.