Transrodno telo kao mesto transgresije binarno struktuirane rodnosti

Autor: A.M.Milanović Objavljeno s dozvolom autora.                Apstrakt: Preispitivanjem i reinterpretacijom binarnih polno/rodnih kategorija u okviru određenog kulturalnog konteksta mogu se dovesti u pitanje diskurzivno postavljene i utvrđene granice koje se tiču pomenutih kategorija, a koje definišu subjekt i obavezuju ga na uklapanje u zamišljene i zadate modele…

Pročitaj više…