Naš tim

Naš Koordinacijski tim se sastoji od 5 osoba, koje su dio TMB-a od njenog osnivanja 2014. godine – Aleksa, Ari, Džoli, Sekoa i Vanja.


Aleksa Milanović (zamjenice on) vodi program za umjetnost i kulturu u Trans Mreži Balkan (TMB). Aleksa se bavi aktivizmom od 2008. godine od kada je volontirao za veliki broj aktivističkih organizacija i neformalnih aktivističkih grupa koje se bave unapređenjem LGBTI prava. Učestvovao je u osnivanju Trans Mreže Balkan 2014. godine. Bavi se naučno-istraživačkim radom u okviru koga se pretežno bavi studijama tela i studijama roda u domenu transrodnih i kvir studija, teoretizujući i analizirajući diskurs drugačijih, nestandardizovanih rodnosti putem analize reprezentacija transrodnih i drugih rodnih tela u okvirima vizuelne umetnosti i popularne kulture. Objavljuje tekstove u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Iza sebe ima objavljene dve knjige: Reprezentacije transrodnih identiteta (2015) i Medijska konstrukcija drugog tela (2019).


Arian (Ari) Kajtezović (bilo koje zamjenice – on, on_a, ona) ima ulogu izvršnog koordiniranja rada u Trans Mreži Balkan (TMB). Ari radi na unapređenju trans i LGBTI prava od 2002.godine, uključujući sudjelovanje u formiranju i vodstvu Trans Aid-a u Hrvatskoj (od 2012.), i TMB-a od 2014. Arijev aktivizam je počeo sa 16 godina, kao bosanska izbjeglica u Kanadi, pokrenuvši grupu za LGBTI srednjoškolke_ce i naše saveznice_ke. Izvan balkanske regije, Arijevo iskustvo uključuje služenje u Upravnom odboru pri Transgender Europe (TGEU) u raznim ulogama od 2013.do 2019.godine, kao i služenje u Savjetodavnom odboru pri FRIDA | The Young Feminist Fund (2014-2015).


Asmira Seka Topal (zamjenice on_a /Eng: they) je u članstvu Trans Mreže Balkan (TMB) od 2014., a pridružila se koordinacijskom timu TMB-a 2020. Seka je aktivan u Trans Aidu od 2012., a od 2015. je postala izvršno koordinatorstvo organizacije. Seka je studirao engleski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, te američku kulturu i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sekino obrazovanje i iskustvo uključuju i volontersko vođenje, financijsko upravljanje, fundraising, izgradnju zajednice, vršnjačke grupe podrške, kao i obuke i edukacije za TIRV zajednicu, stručnjaštvo i javnost.


Jovan (Džoli) Ulićević (zamjenice on) u Trans Mreži Balkan (TMB) vodi program izgradnje TIRV pokreta kroz koji pruža mentorsku podršku trans, inter i rodno varijantnim aktivistima/kinjama. Džoli se bavi aktivizmom od 2012. godine, kada je bio jedan od osnivača LGBTIQ Asocijacije Kvir Montenegro, gdje je do 2018. radio kao koordinator trans programa. Osnovao je grupu samopodrške u Crnoj Gori iz koje se vremenom rodio aktivizam, a 2017. godine i Asocijacija Spektra, prva trans organizacija u Crnoj Gori. Učestvovao je u osnivanju i TMB-a 2014. godine. Džoli se osim izgradnje kapaciteta bavi zagovaranjem i podizanjem svijesti o ljudskim pravima trans osoba u regionu, a uživa i u svim zajedničkim aktivnostima sa zajednicom.


Daniel Ryan Žujo (zamjenice on) razvija program za sigurnost i otpornost TIRV zajednice u Trans Mreži Balkan. Ryan, ili kako ga Aleksa zove, Rale, je nebinarna osoba, biolog, pisac, umjetnik, i zaljubljenik u prirodu. Ryanov prvi korak u TIRV aktivizam je bilo pokretanje Trans Mreže Balkan, sa ciljem da poveže aktivistkinje_i iz cijele regije kako bi udružilie snage u borbi za naša prava.


Vanja Cipurković (zamjenice on) u Trans Mreži Balkan (TMB) koordinira aktivnosti vezane uz vidljivost. Aktivizmom se počeo baviti 2014. godine kao volonter u neformalnoj grupi Trans BiH, te kao član TANKA-e (Tuzlanska Alijansa Nezavisnih Kvir Aktivistakinja) gdje je učestvovao u organizaciji raznih događaja za okupljanje LGBTI zajednice kroz umjetnički, kulturni i zabavni program. Također je volontirao niz godina u Trans Aidu (Hrvatska). U samom TMB-u je uključen od samog početka, a od 2018. i kao dio koordinacijskog tima.

Comments are closed.