Your address will show here +12 34 56 78
Trans Mreža Balkan je zasnovana na principima jednakosti svih identiteta, poštovanju prema raznolikosti, te promociji nenasilnog dijaloga. Zato se od svog članstva TMB-a, kao i i svih osoba koje učestvuju u razgovorima na našim stranicama, očekuje da se u komunikaciji unutar organizacije, kao i sa osobama koje nisu u članstvu TMB-a te drugim organizacijama, pridržavaju sljedećih principa:   Jednakost ●  Svi identiteti su jednaki Trans Mreža Balkan se zasniva na principu jednakosti svih rodnih identiteta, spolnih karakteristika, spolnih orijentacija, te svi drugih ličnih identiteta. ●  Samodoređenje Svaka osoba ima isključivo pravo da određuje svoj rodni i spolni identitet, i niti jedna osoba nema pravo da ignorira, negira ili omalovažava nečiji identitet. ●  Iskustva i potrebe se razlikuju, ali su jednaki Unutar svake zajednice i među osobama koje dijele jednu ili više karakteristika, uvijek postoji raznolikost u iskustvima i potrebama. Važno je poštivati iskustva i potrebe svake osobe, te stvoriti siguran prostor za izražavanje i njegovanje raznolikosti, kao i za integraciju te raznolikosti u rad i interakciju članstva Udruge.   Poštovanje ●  Sva članstva TMB-a imaju pravo na poštovanje Sva članstva TMB-a imaju jednaka prava da izraze svoja mičljenja, bez obzira na oblik članstva, iskustvo, pozadinu, identitet, ili bilo koju drugu karakteristiku. ●  Uzajamno poštovanje u svim situacijama Svaka osoba ima pravo da se njene lične granice, identitet, pravo izražavanja, i sigurnost poštuju. ●  Ne pretpostavljaj, pitaj! Uvijek treba pitati osobu, a ne pretpostavljati kako se identificira, koje zamjenice koristi, koje informacije o sebi želi dijeliti sa drugim osobama, itd. ●  Ne postoji jedan “pravi” način/put! Niti jedna osoba nema pravo drugoj osobi nametati identitete, stavove, način zivota, i slično. Važno je poštivati razlike u mišljenju.   Povjerenje ●  Sva članstva TMB-a trebaju nastojati da stvore sigurno okruženje u kojem se sve osobe osjećaju sigurno i slobodno da izraze svoje mišljenje. ●  Članstvo je obavezno da štiti sigurnost svih osoba, te ne dijeli lične ili druge informacije o ostalom članstvu bez eksplicitne dozvole osobe o kojoj se radi.   Nenasilna komunikacija ●  Nasilna komunikacija nikada nije prihvatljiva! Govor mržnje, vrijeđanje, ušutkivanje, lični napadi, i drugi oblici nasilne komunikacije nisu prihvatljivi u Trans Mreži Balkan. Osobe koje koriste taj vid komunikacije će biti opomenute, i ako se njihovo ponašanje ne promijeni, isključene iz TMB-a. ●  Neslaganje je neizbježno, ali ne mora biti negativno! Umjesto da budu prilike za konflikt, neslaganja u mišljenju mogu biti prilike za učenje, rast i osnaživanje. U slučaju neslaganja, kao i inače, sva članstva su dužna odnositi se prema svim drugim osobama s poštovanjem. ●  Dobra komunikacija Dobra komunikacija nije moguća bez aktivnog slušanja, traženja pojašnjenja kada je potrebno, i podsjećanja da često pogrešno tumačimo ton i značenje poruka online. ●  Transformacija konflikta Sva članstva TMB-a imaju pravo uložiti žalbu na ponašanje bilo koje osobe u TMB-u, i dobiti pomoć Koordinacijskog Tima u preoblikovanju konflikta u nešto konstruktivno. Pravilnik o Konfliktima detaljnije definira komunikaciju u konfliktnim situacijama.   Očuvanje vrijednosti TMB-a Sva članstva TMB-a imaju pravo i obavezu da obavijeste Koordinacijski Tim o povredama Statuta Trans Mreže Balkan, kao i misije, vizije, vrijednosti, pravilnika i politika, od strane bilo koje osobe unutar TMB-a.