Your address will show here +12 34 56 78
DOKUMENTI Promjena imena Rado bismo čulei kako ti je postupak promjene imena išao ako već imaš iskustva s tim, je li bilo problema i poteškoća, ako možeš, navedi i o kojem se matičnom uredu radilo, je li osoblje bilo posebno dobro ili loše u svom pristupu, ima li nešto bitno što nije ovdje spomenuto, itd. tako da komentiraj i piši ispod! Postupak promjene imena je u BiH reguliran sljedećim zakonima: u Federaciji BiH Zakonom o ličnom/osobnom imenu („Sl. novine F BiH“ broj 7/12), u Republici Srpskoj Zakonom o ličnom imenu („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj 27/ 93 i 15/00). Bitno za istaknuti je da svaka osoba ima pravo promijeniti osobno ime maksimalno jednom u pet godina (rijetki izuzeci su navedeni ispod). To da se neko ime smatra “muškim” ili “ženskim” ili “rodno neutralnim” ne bi smjelo biti prepreka kod promjene imena, bez obzira koji spol ti piše u dokumentima. To znači da ako ti osoblje koje radi u kantonalnom MUP-u (za FBiH) tj. u opštini (za RS) odbije primiti zahtjev, ili odbiju napraviti promjenu samo zato što se po njihovom mišljenju to ime ne slaže sa spolom koji ti je u dokumentima ili slično, znači da to osoblje krši Zakon i slobodno se možeš žaliti na njih. Ne znamo kakva su iskustva trenutno, i da li ikome ovo uspjeva ili nailaze na probleme. U svakom slučaju piši nam ispod, a ako imaš problema u postupku, slobodno se javi i SOC-u, na Diskriminacija.ba ili Instituciji Ombudsmana za ljudska prava za pravnu pomoć. Budući da je promjena imena odvojena od promjene oznake spola u dokumentima, moguće je da ćeš imati npr. “muško” ime i ženski spol ili obratno, te JMBG (matični broj) iz kojeg se može vidjeti spol ostaje isti dok god se i oznaka spola u dokumentima ne promijeni. Koliko znamo, u rodnom listu su vidljivi stari podaci i nakon promjene imena što nažalost može stvoriti razne probleme i komplikacije (npr. pri zapošljavanju, upisu u školu/fakultet, itd.).   Postupak promjene imena je sljedeći: 1. Popuniš zahtjev za promjenu imena u koji upisuješ ime koje želiš 2. Uz zahtjev priložiš sljedeće dokumente (preporučujemo da provjeriš listu sa kantonalnim MUP-om u FBiH, tj. opštinom u RS, prije podnošenja zahtjeva):
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • izvodi iz matičnih knjiga u kojima je upisana činjenica čija je promjena predmet postupka (ovo se vjerojatno samo odnosi na npr. kad se prezime mijenja zbog braka, razvoda i slično);
 • fotokopija lične karte;
 • uvjerenje o mjestu prebivališta;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak;
 • uvjerenje nadležnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza.
3. Odeš u kantonalni MUP prema mjestu prebivališta i predaš zahtjev s gore navedenom dokumentacijom i platiš taksu (trebalo bi biti oko 18KM) 4. Nakon što predaš zahtjev, čekaš rješenje o promjeni imena 5. S tim rješenjem možeš izvaditi novi rodni list, novu ličnu kartu, vozačku, nove kartice u bankama (neke banke to naplaćuju), promijeniti podatke u bankama, u poreznoj, u školi/fakultetu/poslu/birou, itd. Ako si maloljetna osoba, prije nego dođeš do punoljetnosti, ime ne možeš promijeniti bez podrške roditelja. U tom slučaju, za tebe zahtjev moraju popuniti oba roditelja, osim ako nisu u braku, onda popunjava jedno od roditelja, a drugi roditelj daje svoj pristanak, tj. suglasnost. Ako taj drugi roditelj ne da svoju suglasnost, o tome da li će ti odobriti promjenu rješava nadležni organ starateljstva. Jedino ako se ne zna prebivalište drugog roditelja, ili uopće nema starateljstvo je moguće da samo jedan roditelj podnese zahtjev bez uključivanja organa starateljstva. Također, bitno je da ako imaš preko 10 godina, da bi ti roditelji mogli promijeniti ime, moraju imati i tvoj pristanak, što daješ u matičnom uredu.   Izuzeci od prava za promjenu imena su:
 • ako se protiv tebe vodi krivični postupak
 • ako si osuđen_a za krivično djelo dok kazna nije izvršena, ili dok traju pravne posljedice osude
 • ako je za tobom raspisana međunarodna potraga
 • ako se utvrdi da zahtjev podnosiš radi izbjegavanja obaveza utvrđenih aktom nadležnih organa
  Pravno priznanje roda i promjena maticnog broja Pravno priznanje roda, tj. postupak promjene oznake spola u dokumentima, nije jasno definisano u BiH. Iako su u Zakonima Federacije BiH i Republike Srpske navedene odredbe koje se tiču “promjene spola” i upisa nakon promjene u matične knjige, ne postoje procedure koje regulišu ovaj proces. Nisu definirani kriteriji za ovu proceduru, te službenicei ne znaju kako da procesuiraju zahtjeve, te ustanove šalju osobu koja podnosi zahtjev jedna drugoj ili od osobe do osobe… Ako ipak uspiješ ostvariti pravno priznanje roda, zahvaljujući državnom Zakonu o jedinstvenom matičnom broju, stari JMB ti se poništava i novi dodjeljuje u roku od maksimalno 45 dana: organ koji donosi rješenje o upisu promjene pola dužan je da u roku od 30 dana od pravosnažnosti rješenja dostavi jedan primjerak rješanja nadležnom organu, koji u roku od 15 dana poništava JMB i izdaje novi. Ako imaš dodatnih pitanja, komentara, iskustava i slično samo piši ispod!

There are no comments for this article.

REPLY A MESSAGE