Čitaonica

U našoj čitaonici možeš naći neke korisne i zanimljive publikacije. Piši nam ispod svoje dojmove, kao i sugestije za materijale!

Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama

Izdalie: Transovci, Queer Montenegro

Cilj ovih preporuka je pružanje smjernica novinarima_kama o načinu izvještavanja o trans, inter i rodno varijantnim osobama, na poštujući i adekvatan način, koji će da služi podizanju svijesti o trans i inter temama, kao i unapređenju ljudskih prava i položaja TIRV osoba u društvu. U ovim preporukama možete pronaći objašnjenje adekvatne terminologije, primjere pozitivnogi negativnog izvještavanja, korisne savjete tokom samog izvještavanja o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama, kao i izbor potencijalnih tema od značaja za medijsko izvještavanje.

 

put_u_prostranstvoPut u prosTRANStvo 

Izdalie: Lezbijska organizacija LORI

“Ovo je prva publikacija za trans osobe ne samo na području Hrvatske, već na području čitave regije. Publikacija objedinjuje korisne informacije o tematici spola i roda kao i o samoj tranziciji, a namijenjena je kako transeksualnim i transrodnim osobama tako i njihovim prijateljima/icama i članovima/icama obitelji te stručnim osobama (psiholozi/inje, kirurzi, endokrinolozi etc.).”

 

Prirucnik za trans* osobe – Rod, pol i okviriPrirucnik-za-Trans-osobe 

Izdalie: Kvir Montenegro

Autor: Jovan Džoli Ulićević

“Ovaj priručnik je nastao s ciljem pružanja informacija o pitanjima važnim za transrodne i transeksualne osobe. Namijenjen je kako samim trans* osobama, tako i njihovim porodicama, prijateljima, partnerima, i svima koji se žele upoznati sa ovom tematikom.”

Drugo, dopunjeno izdanje priručnika možete preuzeti ovdje.

 

naslovnica-1-coming-out-price-za-web-210x300

18+ Knjiga o nešto drugačijim muškarcima

Izdalie: Sarajevski otvoreni centar

Priredilie: Jozo Blažević,  Feđa Bobić, Saša Gavrić i Jasmina Čaušević

“Gej, biseksualni i trans* muškarci su najčešće u BiH vidljivi samo u kontekstu nasilja i diskriminacije. Sarajevski otvoreni centar želi da učini vidljivim specifičnosti svake od ovih grupa muškaraca, da ih na taj način osnaži i pruži im prostor da ispričaju svoje priče o identitetima, različitosti, neprihvatanju ili prihvatanju, priče o svojim unutrašnjim svjetovima, maštanjima, žudnji, strahovima, stidu, strasti, slobodi, oprezu, hrabrosti i, konačno, coming outu. Upravo zbog toga je nastala i ova knjiga.”

zivot_van_zadatih_normi

 

Život van zadatih rodnih normi: Transrodnost u BiH

Izdalie: Sarajevski otvoreni centar

Autori_ke: Damir Banović, Jasmina Čaušević, Slobodanka Dekić, Ryan Finn

“Publikacija prikazuje jasnu sliku sveobuhvatnog marginaliozvanog položaja trans* osoba i nepostojanja zakonskih regulativa koje bi omogućile funkcionisanje u svim društvenim sferama – zdravstvu, školstvu, pri zaposlenju, dobijanju ličnih dokumenata i prelasku granica.”

w-trans-osobe-model-zakona

Trans osobe u Srbiji – Analiza položaja i predlog pravnog rešenja

Izdalie: Gayten LGBT

“„Trans osobe u Srbiji – analiza položaja i predlog pravnog rešenja. Model zakona o rodnom identitetu“ sadrži analizu položaja trans osoba u Srbiji sa pravnog stanovišta, uz osvrt na njihov položaj u zdravstvenom sistemu, i nudi predlog za unapređenje pravnog položaja trans osoba u vidu Modela zakona o rodnom identitetu sa stručnim obrazloženjem.”

 

gayten

Preporuke za medije o izveštavanju o trans osobama

Izdalie: Gayten LGBT

“Kako su trans osobe često žrtve diskriminacije, nasilja i vrlo štetnih stereotipa, mediji igraju vrlo bitnu ulogu pri formiranju mišljenja velikog broja ljudi, te je jako važno da slede preporuke koje se odnose na etičko izveštavanje, poštuju standarde profesionalnog izveštavanja i samim tim izbegavaju senzacionalizam. Na osnovu istraživanja, zaključeno je da većina štampanih medija u Srbiji koji su u svojim tekstovima pisali o trans osobama izveštava o njima u okvirima profesionalnih standarda. Međutim, ima još mnogo prostora za napredak, s obzirom na prisutnost i krajnje neprihvtaljivih oblika izveštavanja o trans osobama, upotrebe uvredljivih termina, ali i pogrešnih, odnosno izraza koji nisu u skladu sa terminologijom koju preporučuju same trans osobe i aktivisti/kinje. ”

 

w-prekinimo-cutanje

Prekinimo ćutanje! Izveštaj monitoringa diskriminacije i zločina iz mržnje nad trans osobama

Izdalie: Gayten LGBT

Autorka: Jelena Vidić

“Brošura „Prekinimo ćutanje! Izveštaj monitoringa diskriminacije i zločina iz mržnje nad trans osobama” nastala je u okviru ProTrans projekta koji je organizacija Transgender Europe realizovala u saradnji s organizacijama iz pet zemalja – Turske, Kirgistana, Moldavije, Mađarske i Srbije. Tokom ProTrans projekta formirana je zajednička baza za prijavu transfobičnih incidenata. Prikupljeni podaci odnose se na slučajeve direktnog i indirektnog nasilja nad trans osobama i primere direktne, strukturalne i institucionalne diskriminacije.”

Jogjakjogjakartaartska načela 

Izdalie: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” i Zagreb Pride
Prijevod s engleskog i lektura: Sandra Antulov

Jogjakartska načela su nastala 2006. godine na međunarodnom seminaru pravnih stručnjaka_inja i stručnjaka_inja za ljudska prava, u Yogyakarti u Indoneziji. Ova načela su razvijena u cilju smanjenja rasprostranjenog nasilja i diskriminacije na osnovu spolne orijentacije i rodnog identiteta, i kako bi se osiguralo da se se osnovna međunarodno priznata ljudska prava svih osoba poštuju bez obzira na njihovu spolnu orijentaciju i/ili rodni identitet.


soc7Standardi skrbi za zdravlje transpolnih, transrodnih i rodno nenormativnih osoba – WPATH

Jezik: Hrvatski | Srpski
Izdalie: Ženska soba–Centar za seksualna pravaGayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava
Prijevod s engleskog: Slaven Crnić | Milan Đurić i Milica Jeremić
Lektura: Nina Čolović | Simonida Jurić

Svjetska strukovna organizacija za zdravlje transrodnih osoba (engl. The World Professional Association for Transgender Health – WPATH) promiče najviše standarde za zdravlje transpolnih, transrodnih i rodno nenormativnih osoba definiranjem Standarda skrbi koji se temelje na najboljoj dostupnoj znanosti i ekspertnome strukovnome konsenzusu. Standardi skrbi u prvome redu služe kao kliničke smjernice za zdravstvene djelatnike/ce koji/e skrbe o transpolnim, transrodnim i rodno nenormativnim osobama. Iako je ovo prvenstveno dokument namijenjen zdravstvenim djelatnicima/ama, Standarde skrbi mogu koristiti i pojedinci/ke, njihove obitelji i društvene institucije da bi doznali na koji način i oni mogu promicati optimalno zdravlje za članice i članove te raznolike populacije.

WPATH je svjestan da zdravlje ne ovisi samo o dobroj kliničkoj skrbi već i o društvenoj i političkoj klimi koja omogućava i osigurava društvenu toleranciju, jednakost i sva građanska prava. Zdravlje se promiče kroz javne politike i zakonske reforme koje promoviraju toleranciju i pravednost prema rodnoj i seksualnoj različitosti te suzbijaju predrasude, diskriminaciju i stigmatizaciju. WPATH predano zagovara takve promjene u javnim politikama i zakonskim reformama.

Šta misliš o ovim publikacijama? Koja ti je super? Koja nije ok? Koju smo izostavilei? Diskutiraj, dijeli, pitaj ispod! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *