Saopštenje povodom Međunarodnog dana svijesti o interpolnim osobama

  Oktobar je važan mjesec za interpolne i transrodne osobe. Dok se 22. oktobar obilježava kao Međunarodni dan depatologizacije trans identiteta, 26. oktobar je Međunarodni dan podizanja svijesti o interpolnim osobama. U vremenu kada su naši identiteti i tijela i dalje patologizovani, podižemo glas ukazujući na probleme sa kojima se…

Pročitaj više…

Zdravstvo

Ovdje se nalaze informacije o raznim temama koje se tiču zdravlja trans osoba, uključujući neke opšte informacije i one specifično vezane za zdravstvo na Balkanu. Ako imaš pitanja, piši nam! Također te pozivamo da podijeliš svoja iskustva sa zdravstvom u komentarima 🙂 Opšte informacije o trans zdravlju Depatologizacija rodne raznolikosti…

Pročitaj više…

Trans zdravlje Hrvatska

Iako postoji službena lista stručnjka_inja koju je objavilo Ministarstvo zdravlja (Narodne novine 59/2015), iskustva s tim osobama su različita te se doznaje da neke od njih nemaju adekvatna znanja i imaju štetne stavove i pristupe u radu. Ako ti treba psiholog_inja, psihijat_ar_rica, endokrinolog_inja ili ginekolog_inja, preporučujemo da pogledaš Trans Aid-ovu…

Pročitaj više…

Trans zdravlje Srbija

Osnovne smernice vezane za proces prilagodbe pola u Srbiji su dostupne ovdje. Poslednjim izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, članom 45. stav 1. tačka 4. alineja 4. propisano je da se u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po čl. 34–44. tog zakona, osiguranim licima obezbeđuje najmanje 65%…

Pročitaj više…

Trans zdravlje Crna Gora

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Član 16b) Crna Gora pokriva 80% troškova „promjene pola iz medicinskih razloga“. Takođe je u čl. 16b, st. 5 predviđeno da “kriterijume za utvrđivanje medicinskih razloga za promjenu pola propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu:…

Pročitaj više…