Trans zdravlje Hrvatska

Iako postoji službena lista stručnjka_inja koju je objavilo Ministarstvo zdravlja (Narodne novine 59/2015), iskustva s tim osobama su različita te se doznaje da neke od njih nemaju adekvatna znanja i imaju štetne stavove i pristupe u radu. Ako ti treba psiholog_inja, psihijat_ar_rica, endokrinolog_inja ili ginekolog_inja, preporučujemo da pogledaš Trans Aid-ovu…

Pročitaj više…

Trans zdravlje Crna Gora

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Član 16b) Crna Gora pokriva 80% troškova „promjene pola iz medicinskih razloga“. Takođe je u čl. 16b, st. 5 predviđeno da “kriterijume za utvrđivanje medicinskih razloga za promjenu pola propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu:…

Pročitaj više…

Trans zdravlje BiH

Koliko znamo, za sada nema stručnjak_inj_a u BiH kojie su upućenie u zdravstvene potrebe trans osoba i/ili imaju iskustva u radu sa trans osobama, niti te postupke trenutno pokriva zdravstveno osiguranje. Često osobe iz BiH kojima su potrebni psihološko savjetovanje,  i/ili hormonska terapija i/ili gornje operacije odlaze u Hrvatsku, a…

Pročitaj više…

Rod nije bolest! Depatologizacija rodne raznolikosti

Koliko neka medicinska oblast, pojedinačna institucija, profesionalac_ka, ili društvo usklađuju svoje stavove i djelovanje prema naučnim standardima i novim saznanjima zavisi u velikoj mjeri od toga koliko se ta saznanja slažu ili kose sa kulturalnim, političkim, vjerskim i tradicionalnim viđenjima. Depatologizacija svih rodnih identiteta je nastojanje da se medicinski, pravni i…

Pročitaj više…