Dignimo glas protiv rodno zasnovanog nasilja!

Trans Mreža Balkan oštro osuđuje napad na aktiviste  organizacije Da se zna tokom Protestnog marša povodom Međunarodnog dana žena koji se održao 8. marta 2019. godine. Smatramo da je nedopustivo da institucije u Srbiji ne preduzmu sve mjere ka adekvatnom obezbjeđivanju bilo kojeg slobodnog okupljanja građana/ki, a naročito u svrhe marširanja za ljudska prava koja su ugrožena mnogim grupama i na svakom koraku. Dodatno, izostanak procesuiranja počinioca nasilja, te nereagovanje na prijavljivanje nasilja ukazuje na izostanak jasnog stava države u pogledu zaustavljanja rodno zasnovanog nasilja, što se i oslikava u čestim slučajevima nasilja koji pogađaju žene, LGBTIQ osobe, te naročito marginalizovane grupe poput Roma/kinja, seksualnih radnika/ca, migranata/kinja i osoba sa invaliditetom.

            Naše pravo na slobodno okupljanje i slobodno kretanje je često ugroženo na svakodnevnoj bazi, te moramo biti obazrivi kuda i kako prolazimo, sa kim se sastajemo i na kojim mjestima izražavamo svoje nezadovoljstvo, zahtjeve te protestujemo. Ovakva situacija sama po sebi predstavlja kršenje naših ljudskih prava i ukazuje na nedostatak volje i sposobnosti institucija da obezbijede praktikovanje ljudskih prava na javnom mjestu.

            Ovom prilikom skrećemo pažnju institucijama, ali i nevladinim organizacijama, te sveukupnom društvu da ne ostajemo tihi na slučajeve nasilja koji nas sve pogađaju, kao i da svi/e damo doprinos preduzimanju adekvatnih mjera kako se pomenute situacije ne bi više ponavljale.

            Trans Mreža Balkan stoji solidarno sa aktivistima/kinjama Da se zna, kao i svim onim osobama koje doživljavaju nasilje u našim društvima!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *