Aparat

   Aparat je prevod73546_603324509690565_310788839_n francuskog termina dispositif i italijanskog dispositivo. U srpskom jeziku unutar pravnog diskursa koristi se termin dispozicija i označava „osnovni i centralni element pravne norme. Ona sadrži primarnu zapovest ponašanja koja od obaveznog subjekta traži da izvrši određene dužnosti prema ovlašćenom subjektu i na taj način dispozicija uređuje odnose u društvu.“

– Dobar dan, ja sam došao radi promene oznake pola u izvodu iz matične knjige rođenih.
– Molim?
– Kažem došao sam radi promene oznake pola u izvodu iz matične knjige rođenih, evo izvolite svu dokumentaciju.
– Kako to mislite promenu oznake pola? Za koga ovo podnosite?
– Za sebe.
– Gospodine pitam Vas čija su ovo dokumenta koja ste mi dali, zašto ova gospođa nije došla lično, zahtevi se podnose lično, ne možete Vi za nekog drugog da podnostite zahteve matičnoj službi.
– Pa ja i podnosim taj zahtev lično, to su moja lična dokumenta i ako baš insistirate ja sam ta gospođa!

Tišina. Sada žena koja radi na šalteru ćuti, a što duže ćuti sve je neprijatnija ta tišina. O čemu li sada ona razmišlja, možda misli da je sve ovo deo neke šale, pita se da možda nije sve ovo organizovao onaj kolega šaljivdžija sa drugog sprata, a šta ako je skrivena kamera, ma možda je i prava stranka, ali kako to Marija a ne brije bradu i brkove i ima muški glas. Ne može više da razmišlja, prekida tišnu rečima:

– Sačekajte malo, tamo sedite, pozvaću Vas ja.
Uzima telefon i zove nekog.

   Da bi jedan organizam postao individuum on mora dobiti niz društvenih odnosno institucionalnih oznaka na koje se može pozivati prilikom uspostavljanja sopstvenog subjektiviteta. Pomenute oznake u okviru državnih institucija dodeljuju se organizmu/individuumu prema unapred utvrđenim pravilima koja su definisana od strane državnih ideoloških aparata čiji je cilj kreiranje određenih tipova subjektiviteta i stavljanje istih pod kontrolu. Na primer pravni sistem jedne države istovremeno pripada sistemu državnih ideoloških aparata i državnih represivnih aparata. Pravni sistem između ostalog, putem zakonski uređenih procedura dodeljuje svakom novorođenčetu lični broj koji sadrži oznaku datuma rođenja, regiona rođenja ili prebivališta i oznaku pola. Dakle, on proizvodi određeni tip subjektiviteta.

Međutim, šta se dešava kada subjekt pokuša da se reši subjektiviteta koji mu je dodeljen? Da li on u tom slučaju može da izigra aparat, da li može da se oslobodi mreže u okviru koje je smešten od strane aparata?

U tekstu Šta je aparat? Đorđo Agamben definiše aparat kao „sve ono što na neki način ima kapacitet da zarobi, orijentiše, determiniše, oblikuje, kontroliše ili osigura gestove, ponašanja, mišljenja ili diskurse živih stvorenja“. On takođe ističe da je aparat ukorenjen u samom procesu humanizacije odnosno u procesu razlikovanja ljudi od životinja te da je prisutan od samog nastanka ljudske vrste na primer kroz sistem komunikacije odnosno jezika.

– Halo Petroviću imam problem ovde, neka gospođa hoće da joj se promeni oznaka pola u matičnoj knjizi, evo ima tu potvrde nekog hirurga i neka uverenja od psihijatra, ja ne znam šta je ovo molim te siđi dole da vidiš o čemu se radi.
Spušta slušalicu i odlazi do koleginice koja sedi za šalterom pored nje, naginje se i šapuće joj nešto na šta ova reaguje zbunjenim i znatiželjnim izrazom lica istežući vrat tako da gleda prema stolicama preko puta šaltera i poluglasno pita
– Je’l to onaj tamo što sedi?

U tom trenutku prilazi im stariji čovek i gospođa sa mog šaltera uzbuđeno počinje šapatom da mu objašnjava o čemu se radi okrećući glavu sve vreme prema meni. On klima glavom, uzima moju dokumentaciju i pažljivo proučava svaki dokument. Nakon toga se laganim korakom zamišljeno upućuje prema meni.

– Dobar dan, koleginica kaže da hoćete da podnesete zahtev za promenu oznake pola u matičnoj knjizi. Znate šta mi ne možemo da Vam pomognemo jer mi nismo nadležni za takve izmene.
– U redu a da li znate ko je nadležan?
– Pa šta ja znam probajte da uputite taj zahtev recimo Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu,
– Ali ja imam dokaz o promeni pola i svu dokumentaciju, ja sam sada kao ponovo rođen, imam otpusne liste sa hirurgije i uverenje endokrinologa i psihijatra iz državne bolnice, ja moram da dobijem novi matični broj.
– Razumem ja Vas ali za tako nešto ne postoji zakonska procedura, nema zakonske regulative i meni ta Vaša dokumenta ne znače ništa. Pričao mi je kolega da su u Beogradu imali takav slučaj i da nisu mogli da pomognu iako su hteli. Kažem Vam pokušajte da se obratite Ministarstvu, možda oni imaju neko rešenje za takve slučajeve, to verovatno mora i sudski veštak da pogleda.
– U redu, hvala Vam i doviđenja.
– Doviđenja.

Petrović se okreće i odlazi a ja stojim i razmišljam gde li je to Ministarstvo za državnu upravu.

   U skladu sa tim jasno je da se subjekt ne može osloboditi mreže u koju je uhvaćen. On se može rešiti jedne oznake koja mu je dodeljena ali samo u zamenu za drugu oznaku. Da bi uspeo u tome mora se povinovati pravilima koja kreira aparat.

U slučaju promene ličnog broja on mora poštovati pravnu proceduru. Ako takva pravna procedura ne postoji on se ne može rešiti oznake koja ga određuje već mora odustati, sačekati ili uticati na to da pravni aparat obezbedi takvu proceduru. Prema Agambenu „subjekt je ono što nastaje iz odnosa i takoreći nemilosrdne borbe između živih stvorenja i aparata“.

autor: Aleksa Milanović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *